Jaume Francesc Mulet Ferragut

(Muro 1946) Cirurgia Pediàtric. Cap d'urgèmcies a Sant Joan de Déu Barcelona fins 1997. Cap de Servei a Son Dureta fins 2011. Professor d'infermeria i Tutor de MIR.  Publicacions científiques:  51. Comunicacions i ponències: 167. Autor de 2 llibres, un còmic i coautor de dos llibres científics. Voluntariat a F. Amazònia i Dentistas Sobre Ruedas Baleares.